Facebook Analytics představeny

No Comments

Jednou z posledních novinek představených na právě probíhající F8 Facebook Developer Conference je Faceboook Analytics pro aplikace. Tato služba je zdarma a může pro vaše podnikání být velmi přínosná. Aplikace nabízí nespočet funkcí,  které vám pomohou vyvíjet a  zlepšovat jak vaše reklamy, tak aplikace, tak i reklamy, které na ně cílí.

Služba je zatím dostupná jen pro aplikace, které využívají tzv. App Events.  Tyto aplikace jsou podle Facebooku z 87 % nejlépe profitující aplikace ve Spojených státech. Pro zájemce, kteří by měli zájem tuto platformu využívat bude dobrým pomocníkem Developerská Facebooková dokumentace.

Co všechno nová služba nabízí?

Základní přehled Facebook Analytics

Základní přehled Facebook Analytics

Měření napříč mobilními zařízeními

Procento mobilních zařízení se rok od roku zvyšuje. Facebook Analytics pro Aplikace to vzhledem k přihlášování podstatné většiny uživatelů, dokáží spojovat s desktopovým surfováním a nabídnout přehledy, s jejichž přesností jsme neměli možnost se tolik setkat.

Členění

Tato funkce je stále více žádaná u uživatelů. Členení uživatelů dle různých kritérii najdete i zde. Například pokud chcete vyfiltrovat všechny muže, kteří používají Android? Díky členění budete moci odkrýt charakteristiky nejčastějších uživatelů vaší aplikace a tyto vlastnosti zohlednit při následném cílení reklam.

Vidíme, že převažujícím jazykem uživatelů aplikace je španělština, ačkoliv nejčastěji se uživatelé připojují z anglicky mluvících zemí. Jsou reklamy v angličtině i španělštině?

Z těchto dat vidíme, že nejvíce používaným jazykem uživatelů aplikace je španělština, ačkoliv nejčastěji se uživatelé připojují z anglicky mluvících zemí. Jsou reklamy v této aplikaci v angličtině i španělštině?

Kohorty

Obliba této funkce v poslední době roste. Tato funkce ukazuje, jak se v čase chovají  uživatelé, kteří v danném časovém období používali aplikaci poprvé. Kohorty vychází z událostí a je možné je filtrovat podle členění.

10935983_1573908589516316_1549139120_n

Kohorta na tomto grafu porovnává uživatele, kteří si aplikaci nainstalovali, a ty kteří nakonec i zakoupili. Jak si z grafu můžeme všimnout, uživatelé nakoupili nejčastěji v den, co si aplikaci také stáhli do svého zařízení. Pokud se uživatelé v prvních jedenácti dnech nepodaří Facebookoovu reklamu podchytit, je proavděpodobné, že o ně přijdeme.

Funnely

Grafy, které vám pomohou porozumět tomu, jak se uživatelé pohybují napříč vaší aplikací a jak moc konvertují. Tyto grafy vám pomohou při vylepšování vaší aplikace.

Tento trychtýř mapuje posloupnost 4 kroků makrocíle aplikace, tedy odeslání konečné objednávky. Je patrné, že nejkonverznější a zároveň i největší skupinou jsou uživatelé ve věku 25-34, nejmenší “odpadovost” na konverzní trase je ale u uživatelů ve věku 35-44.

Tento graf znázorňuje posloupnost 4 kroků makrocíle aplikace, tedy odeslání konečné objednávky. Je patrné, že nejkonverznější a zároveň i největší skupinou jsou uživatelé ve věku 25-34 let a nejmenší ztráty na konverzní trase jsou u uživatelů ve věku 35-44.

Vylepšení vaší reklamy

Díky Facebook Analytics si dokážete stanovit Customer Lifetime Value uživatelů napříč různými kampaněmi a sítěmi a odhadnout potřebný rozpočet pro příští kampaň. Zjistíte, do kdy je ještě efektivní cílit reklamou na uživatele od jejich posledního kliku. Ke konkrétním změnám reklam získáte informace na koho cílit, v jakých jazycích, s jakým obsahem. Pomocí remarketingu budete zpětně moci reaktivovat uživatele, které tato reklama nezaujala.

Do Facebook Analytics se můžete přihlásit na této adrese facebook.com/analytics.

Jaké rozšíření služby Facebook Analytics by jste přivítali?

Jsme jednou z největších internetových agentur na českém trhu. Naše vztahy zakládáme na transparentnosti, vytrvalosti, vzájemné důvěře, a integrity s našimi zaměstnanci, zákazníky a dalšími obchodními partnery.

Přihlašte se k odběru novinek!

Více na našem blogu

Zobrazit všechny články
No Comments

Nejnovější články

 

Leave a Comment